Lejebetingelser 2017-10-18T11:42:52+00:00

Lejebetingelser for udstoppede dyr (altid min. 10 dages leje!)

 • LEJE PERIODE MIN. 10 DAGE.
 • ALLE PRISER ER PR. DYR PR. DAG.
 • ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG LEVERING.
 • MINIMUMSLEJE 500 KR EKSKL. MOMS.
 • VED LÆNGERE LEJE (OVER 40 DAGE) SPØRG EFTER PRIS TILBUD.
 • BETALING KONTANT VED LEJEMÅLETS OPHØR.
 • SKADE FORVOLDT PÅ DYR UNDER LEJE – ERSTATTES AF LEJER.
 • FORSIKRING KAN TEGNES AF LEJEREN.
 • DYRENE MÅ IKKE TAGES AF GRENE ELLER PLADE.
 • DYRENE MÅ IKKE UDSÆTTES FOR DIREKTE SPOT ELLER REGN.
 • ALLE PRISER ER EKSKLUSIV FRAGT.

NB der skal ALTID aftales tid for afhentning og aflevering af dyr.